Benefity pri štúdiu


High-tech laboratóriá a učebne

Ubytovanie v areáli školy

Zahraničné stáže

Možnosť získania štipendií

Možnosť využitia školských športovísk

Ústav integrovanej bezpečnosti

Študijné programy

Študijné programy


Integrovaná bezpečnosť

Študijný program integrovaná bezpečnosť zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov a praktických zručností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej bezpečnosti a environmentalistiky. Absolvent vie analyzovať a inžiniersky posúdiť vplyv technológií na stav životného prostredia, pozná princípy technológií na znižovanie znečistenia, je schopný analýzy rizík a riadenia bezpečnosti práce, práce s nebezpečnými látkami a vyhradenými technickými zariadeniami. Má dostatočné vedomosti pre spracovanie dokumentácie v tejto oblasti.

Možnosť študovať na pracoviskách v: Trnave, Dubnici nad Váhom, Brezne, Leviciach

Profil absolventa

Absolvent sa uplatní ako súčasť tímov v oblasti BOZP a súvisiacich odborov a v oblasti životného prostredia. Je pripravený pre štúdium druhého stupňa v odbore Integrovaná bezpečnosť.

Ubytovanie


Ubytovanie pre študentov je zabezpečené bunkovým systémom v nových dvoch a trojlôžkových izbách priamo v areáli školy. Bunky sú vybavené samostatným sociálnym zariadením a pripojením na internet. Každé podlažie má k dispozícií vlastnú kuchyňku s vybavením. Študenti majú taktiež možnosť zabezpečenia stravy počas prevádzky školskej jedálne a školského bufetu. Každý študent zapísaný na dennej forme štúdia má nárok na 2 dotované jedlá za deň.

Internát je situovaný v širšom centre Trnavy s výbornou dostupnosťou mestskej hromadnej dopravy a nákupných centier. Cesta z vysokoškolského internátu do centra Trnavy trvá chôdzou približne 10 minút. Od železničnej a autobusovej stanice prejdete na internát cez park a obchodné centrum MAX smerom na Prednádražie za 10 minút.

Fotogaléria


Úspešní absolventi


...

Ing. Miroslav Trnka

Zakladateľ a spolumajiteľ firmy ESET

...

Ing. Ivan Golian, CSc.,

Riaditeľ úseku informačných systémov a sietí v spoločnosti ORANGE

...

Ing. Roman Nagy, PhD.,

Vedúci vývojárskeho tímu pre elektronické riadiace jednotky v BMW AG

Kontakt


V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Pavilón T
Jána Bottu č. 2781/25
Trnava, 917 24

prijimaciekonanie@mtf.stuba.sk